1 8 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
rot

TJÄNSTER

 • Ny-, till- & ombyggnationer
 • Byggservice
 • Köksmontering
 • Finsnickeri
 • Takläggning
 • Kvalitetsansvarig

LÖPANDE PRISER

Löpande pris betyder redovisning av och betalning för varor och utförda tjänster som sker efter hand (löpande)

D.v.s. att hantverkarna tar betalt för antal timmar som han/hon lägger ner på arbetet som skall utföras och detta redovisas på fakturan. Löpande räkning kan t.ex. användas när kunden inte riktigt vet hur mycket hjälp som behövs, man kanske vill göra en del arbetsmoment själv osv

Allt för ofta blir det dålig stämning när fakturan dyker upp angående timmar och andra avgifter.

Men det har vi på Team MH Bygg kommit på en mycket uppskattad och omtyckt lösning på. Vill du få mer information om den hör av dig till oss.

FAST PRIS

Fast pris innebär att allt som står i offerten med arbeten, material, resor mm inte får överskridas mot beloppet som står på offerten.

Det gäller för dig som kund att se till att allt står klart och tydligt vad det är som ingår innan man skriver på några papper.

TJÄNSTER

 • Ny-, till- & ombyggnationer
 • Byggservice
 • Köksmontering
 • Finsnickeri
 • Takarbeten
 • Kvalitetsansvarig